Robiei, Switzerland

Rainpower har inngått en avtale med den sveitsiske energiprodusent Ofima for levering av utstyr til Robiei kraftverket.Kontrakten omfatter pumpeturbiner og en Francis turbin med utstyr; utskifting av det elektromekaniske utstyret på anlegget, så vel som fire vendbare pumpeturbiner justert til en leder mellom 284 og 395 meter, med maksimal effekt på 41 MW. En Francis turbin er tilpasset til en fallhøyde mellom 270 og 390 meter, med maksimal effekt på 27 MW. Anleggene leveres med innløps-og utløpsventiler, samt oljetrykksystemer. På grunn av de store variasjoner i fallet, vil Rainpower utføre modellforsøk av to forskjellige løpehjul. Prosjektet vil bli gjennomført av av et konsortium med Alsthom i Sveits, som vil levere generatorer / motorer og innløpsventiler for pumpeturbiner.

Robiei, Switzerland