Rendalen 2, Norge

Ett av de viktigste prosjektene til Rainpower, er kraftverket Rendalen 2. Til dette prosjektet skal Rainpower levere turbin og trykksjakt med tilhørende deler.
Kraftverket, som eies av Eidsiva Vannkraft AS, skal bygges inne i fjellet i nærheten av det eksisterande Rendalen kraftverket, som ble ferdigstilt i 1971. Turbinen vil ha en kapasitet på 100 MW, tilpasset en fallhøyde på 185 meter.
Rainpower skal også levere hovedventil og turbinregulatorsystem, 140 meter rørgate med en diameter på 3,8 meter, spjeldventil, sugerørsluke, tverrslagsport og ventil i rørbrotskammer med rør.

Rendalen 2, Norge