Aurland III, Norge

Kraftverket Aurland III, som er eid av E-CO Energi, ble satt i drift i 1979. Aurland III er et magasinkraftverk og pumpekraftverk med en fallhøyde på rundt 400 meter og en installert kapasitet på 270 MW.
Anlegget har to pumpeturbiner og en gjennomsnitts års­produksjon på 281 GWh. Rainpower leverer en komplett reversibel pumpeturbin med ventil­styring og regulator for oljetrykkanlegg til Aurland III turbin 1.

Aurland III, Norge