Martigny-Bourg, Sveits

Oppgraderering av tre turbiner til Martigny-Bourg-kraftverket i Sveits. Kunden er Forces Motrices Martigny-­Bourg SA. Turbindesignet har tre doble horisontale Francis­løpehjul, hvert på 7,8 MW.
Leveransen innbefatter også innløpsventil, turbinregulator anleggsledelse og igangsetting.

Martigny-Bourg, Sveits