Lærlinger

Lærlinger

Rainpower Services er en godkjent opplæringsbedrift for i alt fire fag: Sveising, industrimekanikk, CNC-maskinering og NDT-kontroll. Vi har i gjennomsnitt fem lærlinger. 

Bedriften har inngått et samarbeid med de videregående skolene i området der det er etablert en ordning med utplassering i verkstedet, slik at elevene kan få opplæring i bedriftens produksjon og produkter; elevene får anledning til å vise fram sine kunnskaper i faget og personlige egenskaper. Dette er en viktig prosess for at vi senere kan rekruttere lærlinger med gode kunnskaper og gode holdninger. Utplasserte elever med de riktige holdningene blir ofte tilbudt lærlingkontrakt i bedriften. 

Kontaktperson:
Torfinn Mørkved
torfinn.morkved@rainpower.no
Mobil: +47 959 98 792