Ny VP Sales and Marketing

Trond Jørgensen er ansatt som ny VP Sales and Marketing i Rainpower fra 1. juli.

Jørgensen (52) kommer fra stillingen som salgssjef ved Rainpower Hymatek Controls (RPHC).

- Hovedgrunnen til salgsrekorder og vedvarende lønnsomhet i RPHC har vært et meget godt team med en flott lagånd. Dette har gjort min tid i RPHC til en fantastisk opplevelse. Mye av grunnlaget for suksesseni RPHC har i tillegg vært evne og vilje til endringer, og forbedringer og tilpasninger til økte forventninger hos våre kunder. I RPHC har det vært en bevissthet om at vi alle er selgere når vi har kontakt med mennesker utenfor selskapet.

Jørgensen startet sin yrkeskarriere i luftforsvaret som crew-chief for F-16 jagerfly i 1981, etter å ha gjennomført utdannelse og opplæring i samme organisasjon.  Hans karriere innenfor salg og marked startet for noen år siden, og han har jobbet i flere bransjer, bl.a. forsvar, olje, maritime, elektronikk og vannkraft.  Trond Jørgensen har vært ansatt i RPHC siden 2011.

- Jeg er ambisiøs, målbevisst, entusiastisk, og har en positiv innstilling. Stillingen som VP Sales and Marketing er en stor utfordring for meg, og jeg ser frem til å gå løs på spennende oppgaver på dette nivået. Jeg tror at jeg med mine egenskaper og min bakgrunn kan gi verdifulle bidrag til Rainpowers fremtidige suksess. Dynamikk i et godt arbeidsmiljø er viktig for meg, og jeg tror at en nøkkel til suksess er å kombinere fleksibilitet med sterkt fokus på å levere gode resultater.

Gjennom utnevnelsen av Trond Jørgensen som VP Sales and Marketing ønsker Rainpower å trekke veksler på den erfaring som allerede er opparbeidet i selskapet.

Torsdag 18/07/13 Administrator