Ventiler

Kundetilpassede ventiler for krevende bruk
Rainpowers ventiler blir ofte brukt som inntaksventiler for turbinutstyr. Spesielle ventiler for løsninger som forbislipningssystem og sikkerhets¬ventil kan også leveres.
 
Spjeldventiler: 2-5 m diameter, 50-250 m design-trykk.
Kuleventiler: 1-3 m diameter, 200-1500 m design-trykk
Ventilstyring: Vann og oljehydraulikk. Andre spesifikasjoner kan også tilbys.
 
Design: Spjeldventiler blir vanligvis brukt for trykk under 250 m, mens kuleventiler blir brukt for 200-1500 m design-trykk. 
 
Rainpowers dyktige ingeniører optimaliserer ventilene for tilpassing til spesifikke kraftverkdata for å møte alle kundens krav. 
 
Rainpower vil fortsette å levere store innløpsventiler med høy grad av tilpasning til kundens behov og ønsker. Også andre typer ventiler kan bli spesialkonstruert.
Standard innkjøpte ventiler kan også tilbys i leveranse sammen med annet Rainpowerlevert utstyr.
 
Produksjon
Hovedproduksjonspartnere er lokalisert i Europa og Kina. Rainpowers eget verksted på Sørumsand står også for en stor andel av produksjonen.