Energi og miljø

Energi og miljø

Viktigste Miljømål
  • Levere miljøvennlige produkter og tjenester til våre kunder
  • Overholde alle lover og regler som gjelder for vårt område
  • Unngå all skade på naturressurser
  • Sikre effektiv utnyttelse av ressursene i våre produksjonsanlegg og på våre installasjonssteder
  • Fokusere på preventive tiltak og kontinuerlig forbedring av vårt arbeid for naturvern
 
Alle helse-, miljø- og sikkerhetsprosedyrer blir revidert og gjennomgått hvert andre år, og beredskapsøvelser blir gjennomført med jevne mellomrom. Uønskede hendelser og skader på mennesker eller miljø blir rapportert, og rapportene blir behandlet i ledergruppen.
 
Styret har ikke fått rapportert tilfeller av forurensing av det ytre miljøet. Konsernet har prosedyrer som ivaretar gjeldende utslippstillatelser. Rainpower har gyldige EE-avtaler for returordning vedrørende import av elektriske komponenter. Rainpower Sørumsand Verksted er sertifisert etter ISO 14001-standarden og har fokus på det ytre miljøet. Vekstedområdet har vært grundig undersøkt uten at vesentlig forurensing ble funnet.