Finså Kraftverk. Turbin rehabilitering og oppgradering

Agder Energi Vannkraft AS har signert kontrakt med Rainpower Norge AS for rehabilitering og oppgradering av turbinen i Finså Kraftstasjon beliggende på Tonstad i Vest-Agder.

Torsdag 24/08/17

Leveransen består av komplett nytt ledeapparat, nytt løpehjul, revisjon av innløpsventil og montasje- og idriftsettelse.

Finså Kraftstasjon er originalt fra 1963 og har en installasjon på 1 stk. vertikale Francis turbin på 22 MW ved 303,5 m brutto fallhøyde. Turbinen skal oppgraderes til 25,2 MW ved 280 m netto fallhøyde.

Leveransen skal ferdigstilles i 2019.