Nyheter

Her finner du de siste publiserte nyhetssakene fra Rainpower.

Fredag 20/05/11

Pris til Rainpower-tilsett

Administrator


 Under ein seremoni i Oslo 19. mai 2011 blei Rainpower-tilsett Anders Wedmark tildelt IEC 1906-prisen for hans "verdfulle tekniske tilskot innanfor området hydroelektriske standardar, og for hans eksepsjonelle leiarskap med omsyn til framtidsutviklinga av IEC 62364".  Terje Sollie, Norsk Elektronisk Komité, delte ut prisen.

les mer ...
Onsdag 18/05/11

Ikke grunnlag for anklage om industrispionasje mot Andritz

Administrator

Rainpower har etter påstander om industrispionasje gjennomført en intern undersøkelse. Advokatfirmaet BA-HR, som har gjennomført undersøkelsen, har ikke funnet grunnlag for Andritz’ anklager mot Rainpower. De medarbeiderne i Sverige som ble tatt ut av arbeid i påvente av utfallet fra undersøkelsen er derfor tilbake i arbeid.
les mer ...
Torsdag 05/05/11

Rainpower Kristinehamn oppgraderer Rätan kraftstasjon

Administrator

Rainpower Kristinehamn AB har fått i oppdrag å skifte ut og bygge om reguleringssystemet i Rätan Kraftstasjon i Sverige.
les mer ...
Lørdag 19/03/11

Ny virksomhet i utlandet

Administrator

Rainpower har nylig etablert virksomhet i Peru og Tyrkia. Stian Breilo leder vårt Lima-kontor, og Martin Dodge er ansvarlig for kontoret i Istanbul.

les mer ...
Onsdag 16/02/11

Storkontrakt for turbinregulatorar til Statkraft

Administrator

Rainpower ASA har inngått avtale med Statkraft Energi AS om levering av i alt åtte elektroniske turbinregulatorar og ni oljetrykksanlegg til sju Statkraft-anlegg. Kontrakten er ein av de største som er inngått i Norge nokon gong for levering av turbinregulatorar. Utstyret blir levert av Rainpower Hymatek i Oslo.

Til Byrte kraftverk ved Byrtevatn i Skiensvassdraget skal Rainpower Hymatek leveraturbinregulator og oljetrykksanlegg til ein 21 MW Francisturbin. Aggregatet ble ...

les mer ...
Onsdag 16/02/11

Rainpower utvikler generatorteknologi

Administrator

Rainpower er i full gang med å etablere en egen organisasjon for utvikling av generator-teknologi; vi har også flere partnere for produksjon av generatorer.

les mer ...
Onsdag 16/02/11

Rainpower styrker organisasjonen

Administrator

Vår organisasjon er i vekst, både i Norge og i utlandet. I Norge utvides vår virksomhet for turbinregulator og magnetisering på Bryn i Oslo med seks nye stillinger. Vår ingeniør- og prosjektvirksomhet på Kjeller søker etter ingeniører og prosjektledere, og vi søker også etter kompetanse innenfor produksjon, opplæring osv. Vår voksende engasjement i utlandet, med generator- og turbinvirksomhet i Sverige, prosjektkontorer i ...

les mer ...
Onsdag 16/02/11

Prosjektgjennomføring på Rainpower-vis

Administrator

Betre prosjekt-gjennomføring er ein nøkkel til å styrka vår konkurransekraft. Rainpower vil derfor i løpet av dei neste månadane vurdera og anbefala tiltak for å betra våre prosjektleveransar. Steinar Vike, som til vanleg arbeider innanfor småhydro-organisasjonen, leier dette arbeidet.

Prosjektgruppa  ser på små og store tiltak for å betra prosjektgjennomføringa; dette er ein mogen disiplin, men det er all grunn ...

les mer ...
Onsdag 16/02/11

Produksjonsteknisk konferanse

Administrator

Denne avholdes på Gardermoen 9. - 10. mars 2010, og er den årlige storsamlingen for energibransjen - Rainpower er sponsor, og vi har utstilling og bidrar med foredrag. Forseminar og sponsorenes aften er 8. mars.

Nesten 500 personer deltar for å utveksle erfaringer og få blir presentert for nyvinninger innen sikkerhet, tilsyn, drift, vedlikehold og fornying.

Arrangør er Energi Norge - mer informasjon og et detaljert program finnes på Energi Norges nettsted (

les mer ...
Onsdag 16/02/11

Olje- og energiminsteren besøker Hangzhou Rainpower

Administrator

Riis-Johansen hadde et travelt program i Hangzhou, men tok tid til å besøke Rainpowers kontor. Alle tilsette var til stede, og mange fikk høve til å håndhilse på ministeren.

I følge med ministeren var også fleire personer fra Nordland fylkeskommune; her framfor eit bilete av Svartisen-turbinen (eit Rainpower-prosjekt). Denne turbinen er under produksjon i Hangzhou.  Les meir om fylkeskommunens besøk i Kina her

les mer ...