Nyheter

Her finner du de siste publiserte nyhetssakene fra Rainpower.

Onsdag 12/12/12

Frifunnet i Värmlands tingrett

Administrator

Värmlands tingsrett har ved dom 7. desember 2012 frikjent Rainpower ASA og Rainpower Sørumsand Verksted AS fra alle anklagene fremsatt av Andritz mot selskapene. Andritz er dømt til å betale Rainpower sakskostnader forbundet med anklagene fremsatt mot disse selskapene.

Se vedlagt informasjonsbrev for mer detaljer.

les mer ...
Torsdag 06/12/12

Nye prosjekter i Canada - Jamie Creek og Skookum Creek

Administrator

Rainpower har, ved sitt datterselskap Rainpower North America Inc, blitt tildelt to nye prosjekter i British Columbia, Canada; dette er de første ordre som er inngått etter selskapsetablering i Canada i 2011.

Jamie Creek

Kunden, Boralex Inc., er en kraftprodusent med hovedvirksomhet å utvikle og drive fornybar energi kraftstasjoner.

Bygging av Jamie Creek-kraftstasjonen har nylig starta, og den vil være i drift i tidlig 2014. Prosjektet har blitt ...

les mer ...
Fredag 26/10/12

Ny kontrakt i Sveits

Administrator

Den 17. oktober 2012 underteikna Kraftwerke Hinterrheim (KHR) og Rainpower ein kontrakt for oppgradering av tre 63 megawatts francisturbinar for Ferrerakraftverket i Graubünden-kantonen, Sveits. Dette er svært komplekse maskinar, med turbin, klutsj og pumpe på same aksel, som gjer det mogleg med ulike driftsmodusar.

Rainpowers leveranseomfang omfattar løpehjul, ledeskovlar, høgtrykks oljesystem, klutsjar, osv. Dei fleste nye komponent blir leverte frå Norge ...

les mer ...
Tirsdag 23/10/12

Huseby ny administrerende direktør i Rainpower

Administrator

Nils Morten Huseby (46) er utnevnt til stillingen som ny administrerende direktør for Rainpower ASA. Huseby kommer fra stillingen som Executive Vice President for Sør-Amerika for SN Power (Statkraft Norfund Power Invest), hvor han har sittet i ledergruppen med ansvar for selskapets forretningsaktiviteter i Sør-Amerika.

 

les mer ...
Lørdag 06/10/12

Rainpower eierselskap skifter navn

Administrator

NLI Utvikling skifter navn til Ard 

Med navneskiftet ønsker en å markere vår satsning på å rendyrke eiermiljøet som eget forretningsområde. Det nye navnet skal bidra til å bygge eierselskapets identitet og samtidig tydeliggjøre fellesskapet som gruppe. 

Ards eier informerer: "Vi får nytt navn, men vi er langt fra nystartet. Endringene er et naturlig steg i en lang

les mer ...
Fredag 21/09/12

Nye ordre for Hymatek Controls

Administrator

Rainpower Norge, Hymatek Controls, har inngått en avtale med Arendals Fossekompani om leveranse av ny turbinregulator på Bøylefoss Kraftverk, Aggregat 1 (14 MVA). Leveransen inneholder elektronisk turbinregulator, oljetrykksanlegg og servomotor. Overtagelse er planlagt til juni 2013.

Hymatek Controls, har inngått en avtale med TrønderEnergi om leveranse av to oljetrykksanlegg for Svorkmo Kraftverk, Aggregat 1 og 2 (39 og 22 MVA). Leveransen inneholder oljetrykksanlegg ...

les mer ...
Fredag 21/09/12

Oljetrykksanlegg til Svorkmo

Administrator

Rainpower Norge, Hymatek Controls, har inngått en avtale med TrønderEnergi om leveranse av to oljetrykksanlegg for Svorkmo Kraftverk, Aggregat 1 og 2 (39 og 22 MVA). Leveransen inneholder oljetrykksanlegg og servomotorer for hoved- og sikkerhetsventiler. Prøvedrift er planlagt til henholdsvis april og desember 2013.

les mer ...
Fredag 21/09/12

Magnetisering for ubåt

Administrator

Rainpower Norge, Hymatek Controls, har inngått avtale med ABB om leveranse av 12 magnetiseringsutrustninger til generatorer om bord på forsvarets ubåter av Ula-klassen. Utrustninger til prototypeprøving skal leveres i slutten av 2012, mens selve leveransen skal skje i 2 omganger, nærmere bestemt januar 2014 og januar 2015.

les mer ...
Tirsdag 18/09/12

Rainpower Norge AS etablert

Administrator

Rainpower Norge AS er etablert som en følge av ei sammenslåing av flere norske Rainpower-selskaper - Rainpower Norway, Rainpower Small Hydro, Rainpower Hymatek, Rainpower Technology og Rainpower Business Support.

Sammenslåinga vil forenkle administrasjon, gi en felles organisasjon, bedre det interne samarbeidet og lette ressursdeling på tvers av funksjoner og avdelinger.
 

les mer ...
Torsdag 13/09/12

Oppgradering for Røldal & Suldal kraft

Administrator

 

Rainpower har inngått avtale med Hydro Produksjon AS om oppgradering av Røldal kraftstasjons turbin 1.

Nytt løpehjul, nye ledeskovlar, nye øvre- og nedre lokk og nye spalteringar som medfører ein effektauke frå 82 MW til 93 MW blir leverte.

Løpehjul med boss og ring blir produserte i Europa, og løpehjulsskovlar

les mer ...